Kalajoen Teollisuusrakenne Oy

Yrityksemme sijaitsee Kalajoella hyvien kuljetusyhteyksien lähellä. Valtatie no. 8 takaa hyvät maantieyhteydet ja Rahjan sataman kautta merikuljetukset ovat helposti saavutettavissa.

Toimialaamme kuuluu sekä suunnittelua että valmistusta. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstömme ansiosta korkea laatu näkyy sekä tuotteissamme että palveluissamme. Käytössämme on ISO 9001 – laadunhallintajärjestelmä.

Toimintamme painottuu Pohjois-Pohjanmaalle, jossa myös suurin osa asiakkaistamme sijaitsee. Paikallinen, monipuolinen metalliteollisuus vahvistaa ja tukee osaamistamme.

Toimintaamme kuuluvat vahvasti myös alihankintatyöt, joihin liittyen meille on muodostunut vahva yhteistyöverkosto, jonka kaikki osapuolet toimivat tiiviissä yhteistyössä palvellakseen asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Katse tulevaisuuteen

Juuremme ovat vahvasti Kalajoella, osana sen vahvaa metalliteollisuuden osaamista. Henkilökun-tamme toimii vankkana kasvupohjana yhtiömme kehittymiselle. Voimme olla aidosti ylpeitä osaami-sestamme ja tuottamastamme laadusta.

Panostamme jatkuvaan kehittymiseen ja koulu-tukseen sekä toimintajärjestelmiemme päivittämi-seen. Lähitulevaisuuden suuriin investointeihimme kuuluu uusien tuotantotilojen rakentaminen. Toi-mintamme kasvu ja kehitys on maltillista ja hallittua mutta vahvasti eteenpäin pyrkivää.Puh. (08) 462 643 • Fax (08) 462 645 • PL 67, 85101 KALAJOKI